Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Drodzy Wolontariusze!

W dniu Waszego święta przesyłamy najlepsze życzenia! Dziękujemy za pracę, którą wykonujecie, za poświęcony czas i za zaangażowanie na rzecz innych osób, spraw i idei!

Życzymy Wam wspaniałego Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony w 1986 roku. W 2001 roku ONZ ogłosiła 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, by uhonorować ludzi, którzy poświęcają swój czas pomagając innym oraz by zachęcić do wolontariatu innych.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto gotów jest poświęcić część swojego wolnego czasu na pomaganie innym – przekonują organizacje zajmujące się wolontariatem.

W tym roku 14,2 proc. społeczeństwa, czyli ponad 4 mln Polaków, poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych – wynika z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. To o 8 proc. mniej niż w zeszłym roku. Pod względem angażowania się w wolontariat plasujemy się na przedostatnim miejscu w Europie. W Norwegii, która zajmuje pierwsze miejsce, wolontariuszy jest pięć razy więcej.

„Wolontariuszy jest w naszym kraju stosunkowo niewielu, ale można powiedzieć, że ilość przechodzi w jakość. 80 proc. z nich przepracowało społecznie ponad 5 godzin rocznie, w tym co piąty – ponad 50 godzin” – mówi Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Dodaje, że najczęściej wolontariusze wspierają swoją pracą organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania, pomagające najuboższym oraz organizacje i ruchy religijne, i parafialne. Najwięcej jest wśród nich ludzi młodych, z wyższym wykształceniem, najczęściej angażują się w pracę na rzecz innych z powodu swoich przekonań albo z chęci zdobycia nowych doświadczeń.

Centrum Wolontariatu kontaktuje wolontariuszy z potrzebującymi oraz organizuje i wspiera projekty z ich udziałem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, samorządami i firmami. „Od piętnastu lat pomagamy pomagać: prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy, monitorujemy ich pracę i udzielamy pomocy psychologicznej” – mówi Dariusz Piotrowski z Centrum Wolontariatu.

<<< powrót