Kontakt

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa

KRS: 0000372692

tel. +48 22 378 21 55
mail: biuro@przyjaznyswiat.org.pl