Przywróćmy Dzieciom Uśmiech

 
Celem akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

Rodzinny dom dziecka jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony rodzin naturalnych. Placówkę taką powołują specjalną uchwałą lokalne władze, w odpowiedzi na realne potrzeby występujące w tym względzie na danym terenie. Rodzinny dom dziecka ma dyrektora i zatrudnionych pracowników. Dzieci pozostają w nim do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia.

Czego najbardziej potrzebują rodzinne domy dziecka? Często placówki potrzebują dofinansowania remontów budynków, ale także wsparcia przy remontach pokoi dla dzieci, czy łazienek tak, żeby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki. Oprócz tego potrzebne są oczywiście rzeczy, które systematycznie się zużywają, takie jak przybory szkolne, czy środki czystości. Czasami potrzebna jest również pomoc w organizacji dojazdów na rehabilitację, czy wizytę u lekarza. Ważna jest również pomoc wychowankom, którzy opuszczają rodzinny dom dziecka i muszą się usamodzielnić.

Nasza akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznacza na pomoc dzieciom z rodzinnych domów dziecka.

Pomoc realizujemy w szczególności poprzez:
- dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek
- organizacja i finansowanie dojazdów na rehabilitację i na wizyty lekarskie
- finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych
- zakup zabawek
- opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne
- zakup środków higienicznych
- organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wyjazdów wakacyjnych
- pomoc organizacyjna i finansowa przy usamodzielnieniu się dziecka